Главная
страница 1страница 2 ... страница 12страница 13
OBECNÁ RUŠTINALenka HruškováČeské Budějovice 2012
„Tato publikace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu

a státního rozpočtu České republiky“


Recenzovali: Mgr. Miroslav Procházka, Ph.D.

Ing. Valerij Bogomolov


1. vydání
Vydala: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Okružní 10, 370 01 České Budějovice roku 2012
© Mgr. Lenka Hrušková, Ph.D., 2012
ISBN 978-80-87278-99-4
Text neprošel redakční úpravou.

Obsah

ОБЩИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ I. 5

Obsah 6


Průvodce studiem předmětu 7

Lekce 1. 10

Lekce 2. 12

Lekce 3. 14

Lekce 4. 16

Lekce 5. 19

Lekce 6. 21

Lekce 7. 24

Lekce 8. 26

Lekce 9. 28

Lekce 10. 31

Lekce 11. 34

Lekce 12. 36

Lekce 13. 39

УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ II. ОБЩИЙ КУРС РУССКOГO ЯЗЫКA 41

Lekce 1. 42

Lekce 2. 45

Lekce 3. 47

Lekce 4. 50

Lekce 5. 52

Lekce 6. 55

Lekce 7. 58

Lekce 8. 60

Lekce 9. 63

Lekce 10. 66

Lekce 11. 68

Lekce 12. 71

Lekce 13. 73ОБЩИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ I.

Obsah


ОБЩИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ I. 5

Obsah 6


Průvodce studiem předmětu 7

Lekce 1. 10

Lekce 2. 12

Lekce 3. 14

Lekce 4. 16

Lekce 5. 19

Lekce 6. 21

Lekce 7. 24

Lekce 8. 26

Lekce 9. 28

Lekce 10. 31

Lekce 11. 34

Lekce 12. 36

Lekce 13. 39

УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ II. ОБЩИЙ КУРС РУССКOГO ЯЗЫКA 41

Lekce 1. 42

Lekce 2. 45

Lekce 3. 47

Lekce 4. 50

Lekce 5. 52

Lekce 6. 55

Lekce 7. 58

Lekce 8. 60

Lekce 9. 63

Lekce 10. 66

Lekce 11. 68

Lekce 12. 71

Lekce 13. 73
Průvodce studiem předmětu


Jsou zde předkládány doplňující procvičovací studijní materiály k základní učebnici využívané ve výuce předmětů Ruský jazyk obecný.

Základní učebnice:


NEKOLOVÁ, V.,CAMUTALIOVÁ, I., VASILJEVOVÁ, A. Ruština nejen pro samouky (učebnice, klíč, 3 CD). Praha : Leda, s.r.o., 2009. ISBN 978-80-7335-112-0.

Dále doporučujeme pracovat s následujícími učebnicemi a slovníky:


Balcar, M. Ruská gramatika v kostce. Praha : Leda, 2008. ISBN:80-85927-56-X

Belyntseva, O., Janek, A. Učebnice současné ruštiny. Praha : Computer Press, 2009.

ISBN: 978-80-251-2596-0

Kozlova, T. Договорились! Plzen : Fraus, 2009. ISBN :978-80-7238-787-8

Šroufková, M., Vencovská, M., Pleský R. Rusko-český, česko-ruský slovník. Praha : Leda, 1998.

ISBN: 80-85927-41-1

Struktura procvičovacích studijních materiálů:


Předložený učební materiál je  členěn do třinácti kapitol, které odpovídají obsahově doporučované učebnici.

Každá kapitola zahrnuje cvičení a odkaz na konkrétní lekci doporučené učebnice, ve které jsou přehledně vyloženy jednotlivé gramatické jevy a rovněž procvičena slovní zásoba.

Výchozím předpokladem pro práci s předloženými učebními materiály je osvojení gramaticko-lexikálních struktur v doporučeném rozsahu, přičemž základním studijním materiálem jsou jednotlivé konkrétní lekce učebnice – viz odkazy v kapitolách.

Ke všem cvičením v rámci následujících studijních materiálů byl vytvořen klíč správných odpovědí, který následuje bezprostředně po každé lekci.Studijní průvodceCíle
Potřebný čas
Doporučená literatura
Řešení
Konzultace s tutorem

Lekce 1.Témata: Azbuka

Gramatika: Ukazovací zájmenaČas potřebný k procvičení učiva lekcí včetně konzultací: 15 hodin

NEKOLOVÁ, V.,CAMUTALIOVÁ, I., VASILJEVOVÁ, A. Ruština nejen pro samouky (učebnice, klíč, 3 CD). Praha : Leda, s.r.o., 2009. ISBN 978-80-7335-112-0. (lekce 1, 2, 3)
Balcar, M. Ruská gramatika v kostce. Praha : Leda, 2008. ISBN:80-85927-56-X

Na konci lekce 1 je řešení všech testových otázek.

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu.

  1. Přeložte do ruštiny:

dovolená

brzy

termín

ráno (podst.jm.)

ráno (příslovce)
  1. Z následujících písmen vytvořte co nejvíce slov:

А, К, М, О, Т, П, Ф, Э, П, С, У, Б, Д, Г, З, Й, Ы, В, Н, Х

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


3. Rozdělte písmena, která znáte na

- nepodobná latince (tiskací)

- shodná s latinkou (tiskací)

- nepodobná latince (psací)

- shodná s latinkou (psací)
4. Skloňujte zájmena кто, что, тот, этот:

а) Он уже забыл, _______________ он хотел пригласить.

б) _______________, кто не придут, спросят у учителя в среду.

в) Я никогда не слышал об _______________ документах.

г) _______________ вы улыбаетесь, Василий Иванович?

д) У _______________ ты был весь день?

е) Он не хотел о _______________ говорить.

КЛЮЧ:

1.


отпуск

скоро

срок

утро (podst.jm.)

утром (příslovce)

3. - nepodobná latince (tiskací) П, Ф, Э, П, Б, Д, Г, З, Й, Ы

- shodná s latinkou (tiskací) A,K,M,O,T,C,У,В,Н,Х

- nepodobná latince (psací) П, Ф, Э, П, Б, Г, З, Й, Ы, К,М,Т, Н,

- shodná s latinkou (psací) О, С, У, Х, Д, В
4.

а) Он уже забыл, кого он хотел пригласить.

б) Те, кто не придут, спросят у учителя в среду.

в) Я никогда не слышал об этих документах.

г) Чему вы улыбаетесь, Василий Иванович?

д) У кого ты был весь день?

е) Он не хотел о том говорить.


следующая страница >>
Смотрите также:
Общий курс русского языка учебные материалы I
566.13kb.
13 стр.
Курс русского языка
60.91kb.
1 стр.
Самостоятельная работа№1 Введение в курс «История русского литературного языка» План
48.48kb.
1 стр.
Краткий очерк изучения истории русского языка в русском и зарубежном языкознании. Образование русского языка
37.94kb.
1 стр.
И. Я. Атанасова корректировочный курс русского языка (грамматический аспект) пособие-справочник
2274.47kb.
13 стр.
Учебные материалы amd для обучения Opencl-программированию
15.02kb.
1 стр.
Год год русского языка татьяна ясинская
44.35kb.
1 стр.
Проект школьного праздника «День Матери»
124.1kb.
1 стр.
«Система работы над выразительными средствами языка в 9-11 классах как средство подготовки к государственной итоговой аттестации по русскому языку за курс основной и средней (полной) школы»
413.31kb.
3 стр.
Практические занятия по курсу «Теория языка» Цели и задачи курса Курс «Теория языка
397.31kb.
3 стр.
«Практический курс немецкого языка»
65.47kb.
1 стр.
Праздника-фестиваля «неделя русского языка»
540.38kb.
5 стр.