Главная
страница 1страница 2 ... страница 15страница 16
Jaunogres vidusskolas

Klašu audzinātāju metodiskās komisijas

PROJEKTSProjekta darba grupa

 1. Rimma Ivančenko, 8.a klases audzinātāja

 2. Aija Paškoviča,9.b klases audzinātāja

 3. Irina Baravikova, 6.a klases audzinātajai

 4. Natālija Gavrilova, 2.b klases audzinātāja

 5. Olga Trofimova, , 3.b klases audzinātāja

 6. Anna Šakurova, 1.a klases audzinātāja

 7. Rimma Pokidova, 2.a klases audzinātāja

Projekta koordinators


Ināra Smirnova, direktores vietniece audzināšanas darbā, 10. klases audzinātāja
2011./2012. mācību gadsSATURS

 1. daļa
Projekta apraksts

Ievads...........................................................................................................................................................1

3


 • Audzināšanas principi..................................................................................................................

2

 • Kas ir klases stunda.....................................................................................................................

Klases audzinātājas Natālijas Gavrilovas izstrādnes

3

 1. Klases stunda „Путешествие в праздник- День Лачплесиса” 1 кл………………………………..

9

 1. Klases stunda « Разнообразие профессий» 1 класс………………………………………………..

14

 1. Klases stunda « Все профессии нужны, выбирай на вкус!» 1 кл.............................................

Klases audzinātājas Annas Šakurovas izstrādnes

24


 1. Klases stunda» 18 ноября- День независимости Латвии»..........................................................

28

 1. Klases stunda” Mārtiņdiena” 4. klasē.............................................................................................

26

 1. Klases stunda.» Широкая Масленица- обычаи и обряды»…………………………………………..

32

 1. Klases stunda» Веселый праздник- Новыйгод»...........................................................................

43

 1. Klases stunda « Пожар» 4 кл.........................................................................................................

Klases audzinātājas Olgas Trofimovas izstrādnes

36

 1. Klases stunda « Азбука безопасности на дороге» 1 часть 1 класс…………………………………

52

 1. Klases stunda « Азбука безопасности на дороге» 2 часть 1 класс…………………………………

56

 1. Klases stunda « Азбука безопасности на дороге» 3 часть 1 класс…………………………………

58

 1. Klases stunda « Азбука безопасности на дороге» 4 часть 1 класс…………………………………

60

 1. Klases stunda « Азбука безопасности на дороге» 5 часть 1 класс…………………………………

64

 1. Klases stunda « Азбука безопасности на дороге» 6 часть 1 класс…………………………………

67

 1. Klases stunda” Uzvedības zelta likumi”……………………………………………………………………

76

 1. Klases stunda « Профилактика гриппа»........................................................................................

Klases audzinātājas Rimas Pokidovas izstrādnes

77

 1. Klases stunda « День освобождения узников фашистских концлагерей» 4 класс………………

78

 1. Klases stunda « Посещение оперы».............................................................................................

83

 1. Klases stunda. « Рождество» 1 класс……………………………………………………………………

85

 1. Klases stunda « Знакомство с профессиями: библиотекарь» 2 кл…………………………………

 1. daļa

Klases audzinātājas Aijas Paškovičas izstrādnes

90

 1. Klases stunda „ Latviešu folklors”5.-6. .............................................................................................

95

 1. Klases stunda “ День международного признания ( de jure)Латвии…………………………………

97

 1. Klases stunda “ Путь к успеху 8-9 класс”........................................................................................

 2. Klases stunda «День святого Валентина»…………………………………………………………………

Klases audzinātājas Ināras Smirnovas izstrādnes

99

102


 1. Klases stunda «Воспитание толерантности» 9-12 класс……………………………………………….

106

 1. Klases stunda “ День памяти защитников баррикад 1991 года»8-12 класс………………………….

112

 1. Klases stunda “ ЮНЕСКО в Латвии» 10-12 класс…………………………………………………………

117

 1. Klases stunda “ Выбор карьеры. Система образования в Латвии» 10-12 класс…………………..

 2. Klases stunda «День Лачплесиса» 7-12 класс…………………………………………………………….

 3. Klases stunda «Интерактивная викторина о Латвии» 5-9 класс……………………………………….

Klases audzinātājas Rimas Ivančenko izstrādnes


 1. Klases stunda „ О вреде алкоголя» 7-12 класс……………………………………………………………

 2. Klases stunda « Самооценка» 9-12 класс…………………………………………………………………

 3. Klases stunda « Жевательная резинка- польза или вред?» 3-9 классы……………………………..

 4. Klases stunda « Зависимость от интернета»………………………………………………………………

 5. Klases stunda « О вреде курения» 5-9 класс………………………………………………………………

Klases audzinātājas Irinas Baravikovas izstrādnes

 1. Klases stunda « Латышское народное творчество»……………………………………………………..


112

125


128

129


135

141


145

152
163Jaunogres vidusskolas

Klašu audzinātāju metodiskās komisijas

PROJEKTS


Projekta nosaukums

Klašu audzinātāju stundu efektivitāte”


Īss projekta

aprakstsKlases stunda - viena no svarīgākajām audzināšanas organizācijas formām darbā ar audzēkņiem. Tā ir iekļauta skolas stundu sarakstā un tiek organizēta katru nedēļu noteiktā dienā. Parasti klases stunda tiek organizēta lekciju formā, sarunu vai disputa, bet var iekļaut viktorīnas elementus, konkursus, spēles, kā arī citas audzināšanas darba formas.

Neskatoties uz to, ka tiek piedāvātas jau formulētas tēmas, tieši no klases audzinātāja ir atkarīga klases stundas rezultāts. Šeit klases audzinātājam svarīgi ņemt vērā svarīgāko didaktikas principu: darbība – jebkuru zināšanu pirmsākums, uzcelt to kvadrātā, ņemot vērā savas klases skolēnu vecuma īpatnības, piepildīt savu vēršanos pie skolēniem ar darbību visos tās veidos – no izzināšanas un priekšmetiem līdz praksei kultūrsociālā vidē.

Šodien vārds „saruna" audzināšanas darbā ar bērniem ir ļoti nosacīts. Runa ir par nestandarta formām audzināšanā. Viss, kas palīdz radošai attīstībai - mūsu bagāža.

Šis projekts paredz klašu audzinātāja profesionālās kompetences pilnveidi un rezultātā metodisko materiālu izveidi efektīvākai klases stundu novadīšanai, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas un interaktīvās formas un metodes.
следующая страница >>
Смотрите также:
Klases stunda „Путешествие в праздник- день Лачплесиса 1 кл
2216.62kb.
16 стр.
День Петра́ и Февро́нии православный праздник, с
21.71kb.
1 стр.
1 апреля Международный день смеха (День дурака)
18.64kb.
1 стр.
Праздник 1 сентября День знаний в нашей стране ежегодно 1 сентября отмечается праздник День знаний
52.84kb.
1 стр.
День матери: история и традиции праздника
89.28kb.
1 стр.
День космонавтики – праздник инфиза
27.09kb.
1 стр.
День Независимости Республики Беларусь (День Республики) главный праздник белорусской государственности. С 1991 г. День Независимости отмечался 27 июля, в день принятия Декларации о суверенитете Беларуси решение
101.41kb.
1 стр.
День Детства 19 мая в школе прошел праздник День Детства
9.43kb.
1 стр.
«Праздник, посвященный Дню Матери»
46.95kb.
1 стр.
8 февраля День российской науки
10.81kb.
1 стр.
Праздник «Дочки – матери»
53.16kb.
1 стр.
Сентябрь 1 День знаний 8 Международный день распространения грамотности
34.01kb.
1 стр.