Главная
страница 1
Název materiálu

Rusko – Россия

Anotace materiálu

Audiovizuální materiál je zaměřen na rozvoj receptivní řečové dovednosti poslechu. Základem je krátký videoklip na serveru YouTube, na který navazuje několik otázek prověřujících porozumění žáků. Materiál obsahuje úkoly rozvíjející komunikativní kompetenci žáků v písemném i ústním projevu.

Doporučená jazyková úroveň žáků

A2

Cíl materiálu

Žák rozumí vyslechnutému textu.

Žák na základě poslechu odpoví na otázky.

Žák sestaví text o Rusku s využitím informací z poslechu.

Žák spolupracuje na projektu dle zadání.Poznámka

Zdroj:

http://www.youtube.com/watch?v=-62nkCXvsPQ&list=SPJml-L2cKz4derxjNARjqdg9qa4Og4HSX
1. Popis materiálu
Audiovizuální materiál je vytvořen jako rozšiřující k tématu Rusko. Pracuje se s krátkou nahrávkou (v délce 01:07 min). Animovaný film s medvědem v roli průvodce seznámí žáky s vybranými fakty o Rusku. Film je se série Мульти Россия, která je dostupná na YouTube.

Kromě otázek vztahujících se k videu, materiál obsahuje také zadání rozvíjející komunikativní kompetenci v písemném projevu.

Součástí materiálu je také zadání projektu. Jeho zpracování, které vyžaduje spolupráci žáků, přispívá kromě rozvoje komunikativní kompetence (v jazykovém vyučování) také k rozvoji dalších kompetencí dle RVP (zejména kompetence k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, pracovní).
2. Možnosti práce s materiálem


  • Cvičení 1: Úkolem žáků je shlédnout video. Doporučuje se dvojí demonstrace – při první se žáci pouze seznamují s obsahem, teprve při druhé demonstraci se snaží najít odpovědi na zadané otázky. Na základě toho pak vyberou správnou odpověď.

Text nahrávky:

А знаете, люди, где растёт самый большой в мире лес? Да у нас, в России. Это наша тайга. Кстати, в ней живёт больше половины всех медведей планеты. И вообще, нет на свете страны больше, чем Россия. На её территории могут поместиться 2 Китая или 50 Германий, или миллион таких стран, как Монако. Нашу необъятную страну омывают 11 морей трёх океанов. Россия гордится не только природными богатствами, но и культурой. Она дала миру таких гениев, как Пётр Чайковский, Дмитрий Менделеев, Лев Толстой... Люди 180-ти национальностей считают Россию своей родиной, любят её и дорожат ей. Именно так. Люди разные, а страна одна.  • Cvičení 2: Na základě informací z videa mají žáci za úkol napsat stručný text o Rusku, zejména s využitím informací, které se dozvěděli. Ale mohou využít i jiné zdroje a informace. Také mají odpovědět na to, co nového se o Rusku z tohoto videa dozvěděli.

  • Cvičení 3: Jedná se o zadání projektu, který předpokládá spolupráci celé skupiny, rozdělení rolí a funkcí a dlouhodobější trvání (alespoň dva – tři týdny). Dle zadání mají žáci za úkol vytvořit scénář klipu o České republice a jejích krajích (například analogicky s videem o Rusku). Je samozřejmě možné změnit zadání tak, aby se úkol tematicky vztahoval k Rusku či pouze vybranému regionu (oblasti, městu, apod.). Kromě textu scénáře (je dobré ukázat žákům, jak může scénář vypadat, co by měl obsahovat) mají žáci připravit také nezbytné rekvizity (obrázky, fotografie, typické předměty, aj.), s nimiž pak budou pracovat. Výstupem projektu může být komentovaná prezentace v programu PowerPoint, ale také (což by bylo vhodnější a je uvedeno v zadání) realizace scénáře s použitím připravených rekvizit a předmětů. Učitel bude v roli režiséra, který rozhoduje o tom, zda bude podle připraveného scénáře žáků natočen klip.

Projekt je možné realizovat také jako soutěž – žáci se rozdělí do dvou (či více) skupin, každá zpracuje svůj vlastní scénář. Na finální představení (výběr scénáře, podle kterého bude natáčení probíhat), pak může být přizván také ředitel školy či zástupce, který společně s učitelem zasedne v porotě.

Россия
Задание №1: Посмотрите ролик, затем ответьте на вопросы.
1. Самый большой лес в мире – это:

а) российская тайга

б) российская тундра

в) российская степь
2. В российской тайге:

а) живут все медведи из России

б) живёт одна десятая всех медведей планеты

в) живёт больше половины всех медведей планеты
3. Россия:

а) третья по площади страна мираб) первая по площади страна мира

в) пятая по площади страна мира


4. На территории России могут поместиться:

а) шестьдесят Германий

б) три Китая

в) миллион Монако
5. Россию омывает:

а) одиннадцать морей

б) девять морей

г) пятнадцать морей
6. Своей родиной считают эту страну люди:

а) 150 национальностейб) 180 национальностей

в) 200 национальностей


Задание №2: На основе данных ролика составьте краткий рассказ о России. Что нового о России вы узнали?
Задание №3: ПРОЕКТ
Представьте себе, что вы сценаристы и вас попросили написать сценарий к ролику о Чешской Республике и её регионах. В своей группе вы должны распределить работу и написать сценарий. Текст сопроводите фотографиями, рисунками, товарами или продуктами, типичными для Чехии и её регионов. Затем подготовьте выступление в классе. Роль режиссёра, который на основе вашего выступления решает, будет ли ролик снят, исполнит ваш учитель.
УДАЧИ ВАМ, РЕБЯТА!

Zpracováno v rámci projektu Littera – Zvýšení kvality jazykového vzdělávání v systému počátečního školství, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0250


Смотрите также:
Název materiálu Rusko Россия
31.02kb.
1 стр.
Název materiálu Moskva Москва
44.8kb.
1 стр.
Российская федерация, Россия
23.52kb.
1 стр.
Русь. Истоки. Елена Уварова
74.91kb.
1 стр.
Вор/военный Россия/ Охота на пиранию/боевик Россия/2006
29.78kb.
1 стр.
Сборник №117 Россия Начало сеанса: 13. 00 Цена билета: 600 р премьера, воен драма. «Матч» Россия
40.29kb.
1 стр.
Предложения для подготовки запросной позиции российской стороны в рамках переговоров по Новому базовому соглашению Россия-ес
33.76kb.
1 стр.
Конспект по теме «Россия в начале 20 века»
55.17kb.
1 стр.
С. А. Петров (Тюмень, Россия)
96.1kb.
1 стр.
Выполнение спмрхв в регионе векца
201.77kb.
1 стр.
Страна: Россия Гражданств Россия Регион
54.33kb.
1 стр.
Арден Россия новый этап
47.07kb.
1 стр.