Главная
страница 1


Перелік посилань


 1. Поляков Д.Б., Круглов И.Ю. Программирование в среде Турбо Паскаль (версия 5.5): Справ.-метод. пособие.– М.: Изд-во МАИ, 1992.– 576с.

 2. Епанешников А.М., Епанешников В.А. Программирование в среде Turbo Pascal 7.0.– М.: “Диалог–МИФИ”, 1995.– 288с.

 3. Турбо Паскаль 7.0.– К.: Торгово-издательское бюро BHV, 1996.– 448с.

 4. Рубенкинг Н. Турбо Паскаль для Windows: В 2-х томах / Пер. с англ.– М.: Мир, 1993.

 5. Довгаль С.И., Сбитнев А.И. Персональн?е ?ВМ: ТурбоПаскаль V7.0. Об?ектное программирование.– К.: “Довгаль”, 1995.– 320с.

 6. Джонс Ж., Харроу К. Решение задач в системе Турбо Паскаль / Пер. с англ.– М.: Финансы и статистика, 1991.– 720с.

 7. Марченко А.П. Программирование в среде Borland Pascal 7.0.– К.: “ВЕК”, К.: “ЮНИОР”, 1996.– 480с.

 8. Фаронов В.В. Турбо Паскаль 7.0. Начальный курс. Учеб. пособие.– М.: “Нолидж”, 1999.– 616с.

 9. Процедуры и функции модуля System библиотеки языка Turbo Pascal: Метод. рекомендации / Сост. О.А.Жульковский.– Днепродзержинск: ДГТУ, 1995.– 24с.

 10. Turbo Pascal. Работа с модулем CRT: Метод. рекомендации / Сост. О.А.Жульковский.– Днепродзержинск: ДГТУ, 1996.– 12с.

 11. Работа в среде программирования Borland Pascal 7.0: Метод. рекомендации / Сост. О.А.Жульковский, И.А.Жульковский.– Днепродзержинск: ДГТУ, 1996.– 22с.

 12. Turbo Pascal. Процедуры и функции модуля Graph: Метод. рекомендации / Сост. О.А.Жульковский.– Днепродзержинск: ДГТУ, 1996.– 23с.

 13. Turbo Pascal. Работа с модулем DOS: Метод. рекомендации / Сост. О.А.Жульковский.– Днепродзержинск: ДГТУ, 1996.– 17с.

 14. Ключи и директивы компилятора Borland Pascal: Метод. рекомендации / Сост. О.А.Жульковский.– Днепродзержинск: ДГТУ, 1995.– 20с.

Смотрите также:
Перелік посилань
11.65kb.
1 стр.
Перелік електротехнічної продукції, яку випускають на підприємствах електротехнічної галузі, для замовлення підприємствами у машинобудівній, вугільній, енергетичній та інших галузях Повна назва підприємства Перелік продукції
217.51kb.
1 стр.
Перелік відеоматеріалів та навчальних відеофільмів
627.72kb.
4 стр.
Перелік російських наукових видань, які індексуються реферативною базою даних Scopus та рекомендовані для розміщення наукових статей з метою підвищення рейтингу університету та його науковців
398.2kb.
1 стр.
Перелік документів, необхідних для вступу до вищого навчального закладу
167.69kb.
1 стр.
Перелік електронних освітніх видань зі спеціальності «Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі»
51.12kb.
1 стр.