Главная
страница 1
Перелік документів, необхідних для вступу до вищого навчального закладу

 

Вступники подають особисто заяву про вступ до вищого навчального закладу, у якій вказують напрям підготовки (спеціальність), форму навчання.Вступники з числа цивільної молоді, які виявили бажання вступити до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом, для оформлення особової справи кандидата на навчання подають заяву до районного (міського) військового комісаріату за місцем проживання в період з 1 січня до 1 червня року вступу.

Вступники з числа військовослужбовців - подають рапорт по команді з 1 лютого до 1 квітня року вступу.

До заяви вступник додає:

- документ державного зразка про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень або документ про базову загальну середню освіту) - за особистим вибором - оригінал або його завірену ксерокопію (ксерокопія завіряється за оригіналом вищим навчальним закладом, до якого вона подається, або у встановленому порядку);

- медичну довідку за формою 086-У;

- 6 фотокарток розміром 3 x 4 см.

Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), оригінал документа про освіту (при поданні його копії) вступник пред'являє особисто. Інші документи можуть бути подані вступником, якщо він претендує на пільги, встановлені законодавством України або викликані обумовленими обмеженнями для вступу на навчання за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), встановленими нормативно-правовими актами, в терміни, визначені для подання документів.

Вища освіта для абітурієнта


 

Загальні відомості про умови вступу до вищих навчальних закладів, вартість навчання, розвиток освіти, навчальні плани та проекти, зареєстровані Міністерством освіти та науки України, а також Статті та аналітичні матеріали, каталоги підручників для навчання та інші матеріали для студентів та абітурієнтів. ДетальнішеВищі учбові заклади України

 


Национальный университет "Киево-Могилянская Академия"

http://www.ukma.kiev.ua/

Киевский национальный университет

http://www.univ.kiev.ua/

Киевский Национальный университет культуры и искусств

http://www.knukim-edu.kiev.ua/

Киевский институт связи

http://www.kicf.kiev.ua/

Национальный технический университет "КПИ"

http://www.ntu-kpi.kiev.ua/

Киевский международный университет

http://www.kymu.edu.ua/

Национальный авиационный университет

http://www.kiuca.kiev.ua/

Академия управления, бизнеса и права

http://www.daubp.edu/

Киевский национальный экономический университет

http://www.kneu.kiev.ua/

Харьковский университет внутренних дел

http://www.univd.edu.ua/

Харьковский Национальный Университет

http://www-ukr.univer.kharkov.ua/

Институт массовой информации

http://www.imi.com.ua/

Львовская академия государственного управления

http://www.lvivacademy.com

Украинский национальный аграрный университет

http://www.nauu.kiev.ua/

Национальный технический университет

http://www.kpi.kharkov.ua/

Одесский национальный университет им И.И.Мечникова

http://www.odnu.edu/

Национальный медицинский университет

http://www.nmu.edu.ua/

Аэрокосмический университет "ХАИ"

http://www.xai.edu.ua/

Киевский институт экономики, менеджмента

http://www.kiembss.univ.kiev.ua/ukr/

Народная украинская академия

http://www.nua.kharkov.ua/

Национальная академия управления

http://www.nam.kiev.ua/

Европейский университет

http://www.eufimb.edu.ua/

Международный университет "Конкордия"

http://www.ciue.edu.ee/

Университет экономики и права "КРОК"

http://www.krok.edu.ua/

Киевский гуманитарный институт

http://www.kgi.edu.ua/

Институт международных отношений

http://www.iir.kiev.ua/

Национальная академия внутренних дел Украины

http://www.naiau.kiev.ua/

Государственный аэрокосмический университет "ХАИ"

http://khai.itl.net.ua/

Запорожский государственный технический университет

http://www.zstu.edu.ua/

Донецкая государственная академия управления

http://www.dsam.donetsk.ua/

Донецкий государственный технический университет

http://www.dgtu.donetsk.ua/

Институт радиофизики и электроники

http://ire.up2.org/

Академия Государственной Налоговой Службы Украины

http://www.asta.edu.ua/

Одесский национальный университет им. Мечникова

http://www.osu.odessa.ua/

Киевский институт инвестиционного менеджмента

http://kimi/

Одесский государственный медицинский университет

http://www.aiha.com/english/partners/osmu/osmu_en.htm.svitonline.com

Крымский государственный медицинский университет

http://www.crsmu.com/

Институт экономических исследований

http://www.ier.kiev.ua/

Львовский национальный университет

http://www.franko.lviv.ua/

Черниговский государственный институт экономики и управления

http://www.geci.cn.ua/

Высшая школа психологии (институт)

http://www.vshp.ru/

Международный институт менеджмента

http://www.mim.kiev.ua/

Национальная фармацевтическая академия Украины

http://www.ukrfa.kharkov.ua/

ХГАДТУ

http://www.khadi.kharkov.ua/

Макеевский экономико-гуманитарный институт

http://www.megi.com.ua/

Институт журналистики КНУ

http://www.journ.univ.kiev.ua/

Донецкий государственный медицинский университет

http://www.dsmu.donetsk.ua/

Житомирский государственный педагогический университет

http://www.zspu.edu.ua/

Львовская академия искусств

http://www.lnam.edu.ua/

Харьковская государственная академия культуры

http://www.ic.ac.kharkov.ua/

Морской технический университет

http://www.usmtu.edu.ua/

Волынский государственный университет

http://www.univer.lutsk.ua/

Институт магистратуры, аспирантуры и докторантуры

http://inmad.vstu.vinnica.ua/

Полтавский государственный сельскохозяйственный институт

http://www.agroak.poltava.ua/

Международный институт рыночных отношений и предпринимательства

http://icmre.kiev.ua/

Институт последипломного образования УГУПТ (Киев)

http://www.ipdo.kiev.ua/

Донбасская государственная машиностроительная академия

http://dgma.virtualave.net/

Черкасский государственный университет

http://www.cdu.edu.ua/

Крымский государственный медицинский университет

http://www.csmu.strace.net/

Высшая школа бизнеса

http://www.hbsiem.lg.ua/

Украинская финансово-банковская школа

http://www.ufbs.kiev.ua/

Житомирский инженерно-технологический институт

http://www.ziet.zhitomir.ua/

Институт Бизнеса, Психологии и Управления

http://www.ibpu.ru/

Донецкий институт туристического бизнеса

http://www.ditb.donbass.com/

Киевский христианский университет

http://www.kcu.org.ua/

Украинская Академия государственного управления

http://www.dbuapa.dp.ua/

Институт железнодорожного транспорта

http://www.drti.donetsk.ua/

Львовский институт менеджмента

http://www.lim.lviv.ua/

Львовская медицинская страница

http://www.meduniv.lviv.ua/

Днепропетровский государственный финансово-экономический институт

http://www.dsfei.dp.ua/

Национальный университет "Львовская Политехника"

http://www.polynet.lviv.ua/

Луганский национальный аграрный университет

http://www.lnau.lg.ua/

Государственный институт последипломного образования

http://www.gipo.dp.ua/

Тернопольская академия народного хозяйства

http://www.tane.ssft.net/

Львовская теологическая академия

http://www.lta.lviv.ua/

ВГТУ

http://www.vstu.vinnica.ua/

Ровенский институт славяноведения

http://www.rissksu.rv.ua/

Крымский государственный медицинский университет

http://www.csmu.cjb.net/

Криворожское подразделение Европейского университета

http://kdeu.dp.ua/

Донецкий Центр Института Востоковедения

http://members.tripod.com/oriental_studies/

Никопольский институт управления, бизнеса и права

http://www.niubp.nikopol.net/

Международный университет финансов

http://iuf.ntu-kpi.kiev.ua/

Херсонский педагогический университет

http://www.university.kherson.ua/

Азовский региональный институт управления

http://ariu.berdyansk.net/

Запорожский институт экономики

http://www.econom.zp.ua/

Буковинский государственный медицинский университет

http://www.bsmu.edu.ua/

Институт международного права и экономики имени А.С.Грибоедова

http://www.iile.ru/

Киевская Духовная Академия

http://www.collegium.org.ua/

Харьковский институт управления

http://www.khiom.com.ua/

Кировоградский государственный педагогический университет

http://www.kspu.kr.ua/

Колледж прессы и телевидения

http://www.sptv.mk.ua/

Клуб Золотая Элита

http://eliteclub.anort.com/

Институт прикладного системного анализа

http://www.ipsa.kiev.ua/

Львовская коммерческая академия

http://www.lac.lviv.ua/

Черновицкий торгово-экономический институт КНТЭУ

http://www.chtei.cv.ua/

ДИТОР

http://www.ditor.dp.ua/

Украинский заочный экономический институт

http://www.uzei.kharkov.com/

Киевская государственная академия водного транспорта

http://www.maritime.kiev.ua/

Восточноукраинский национальный университет

http://rfvnu.lg.ua/

Магистратура ДНТУ

http://www.masters.donntu.edu.ua/

Волынский институт экономики и менеджмента

http://www.viem.lutsk.ua/

Одесский институт усовершенствования учителей

http://www.osvita.od.ua/

Академия труда и социальных отношений

http://www.socosvita.kiev.ua/

Донбасский горно-металлургический институт

http://www.dgmi.edu.ua/

Аграрный сектор Украины

http://www.agroua.net/

Днепропетровский областной институт последипломного педагогического образования

http://doippo.iatp.org.ua/

Запорожская государственная инженерная академия

http://www.zgia.zp.ua/

Академия пожарной безопасности Украины

http://www.apbu.kharkiv.com/

Сайт факультета ПГС МГСУ - МИСИ

http://www.pgs-mgsu.ru/

Полтавский педагогический университет

http://www.pdpu.poltava.ua/

Житомирский военный институт радиоэлектроники

http://zvir.zt.ua/

Черкасский институт управления

http://www.chiu.cherkassy.net/

Справочник абитуриента

http://abiturcenter.ru/

Тернопольский государственный технический университет

http://www.tu.edu.te.ua/

ХМАПО

http://hiuv.cit-ua.net/

Учереждение дополнительного образования

http://gardar.spb.ru/

СФИ.ру - Свято-Филаретовский Институт. Высшая Православно-Христианская Школа

http://www.sfi.ru/

Харьковская медицинская академия последипломного образования

http://www.med.edu.ua/


Пільги на вступ до вищих навчальних закладів

 

Відповідно до чинного законодавства України зараховуються поза конкурсом при одержанні вступних позитивних оцінок:- особи, яким Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" в редакції від 22.10.93, зі змінами та доповненнями надане таке право;

- діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків;

- інваліди I та II груп, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;

- особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право;- діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями.


Смотрите также:
Перелік документів, необхідних для вступу до вищого навчального закладу
167.69kb.
1 стр.
Перелік електротехнічної продукції, яку випускають на підприємствах електротехнічної галузі, для замовлення підприємствами у машинобудівній, вугільній, енергетичній та інших галузях Повна назва підприємства Перелік продукції
217.51kb.
1 стр.
Повідомлення про виконання необхідних процедур строк дії: 10 років соглашение между Правительством Республики Кыргызстан и Правительством Украины о содействии осуществлению и взаимной защите инвестиций
137.16kb.
1 стр.
Перелік відеоматеріалів та навчальних відеофільмів
627.72kb.
4 стр.
Перелік російських наукових видань, які індексуються реферативною базою даних Scopus та рекомендовані для розміщення наукових статей з метою підвищення рейтингу університету та його науковців
398.2kb.
1 стр.
Конкурс на кращу студентську роботу 2004/2005 навчального року Девіз:" Система Transrapid техника XXI століття "
294.96kb.
1 стр.
Перелік посилань
11.65kb.
1 стр.
Про продовження терміну дії галузевих стандартів та прирівняних до них інших нормативних документів України та колишнього СРСР
771.72kb.
4 стр.
Міністерство освіти та наук України Національний гірничий університет Кафедра екології
289.32kb.
1 стр.
Перелік електронних освітніх видань зі спеціальності «Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі»
51.12kb.
1 стр.
Для полного состава со всеми музыкантами (10 человек)
42.32kb.
1 стр.
Академический проект
51.98kb.
1 стр.