Главная
страница 1страница 2 ... страница 39страница 40
Доклад Харьковской городской правозащитной организации Альянс “Квириты”, юридической комиссии при областной общественной организации “Трудовая Харьковщина” о правах человека в 2008 году

Створення загрози національній безпеці держави в інформаційній сфері, порушення права на інформацію та прийняття судом необгрунтованих рішень

Згідно із Законом України “Про національну безпеку” загрозу національній безпеці України в інформаційній сфері становить намагання маніпулювати суспільною свідомістю.

Так, Верховною Радою України було прийнято Закон України “Про голодомор 1932 – 1933 років в Україні”, яким визнано факт геноциду 1932 – 1933 років та засуджено комуністичний режим, як організатора злочину. Такі дії депутатів Верховної Ради є проявом кричущого правового нігелізму, так як факт злочину може встановити тільки суд у кримінальних справах після проведенного слідства відповідно до вимог КПК. Окрім того, згідно з Конституцією України вина є персональною (індивідуальною), тобто забороняється засуджувати групу людей або режим чи орган влади. Таким чином Верховна Рада прийняла антиконституційний закон. Це було зроблено з політичних мірківань для того, щоб настроїти населення проти коммуністів, і зокрема Комуністичної партії України, що створить умови для зменшення її популярності та програшу на виборах у парламент та на пост президента. Що стосується самого факту участі ВКП(б) у голодоморі 1932 – 1933, то серед істориків не має одностайної думки. Серед причин голоду одні називають посуху, велику економічну світову депресію, небажання капіталістичних країн допомогти СРСР, антрирадянську діяльність колишніх белогвардійців, гетманських офіцерів, куркулів та інш., а другі говорять про плани більшовиків підкорити українців, про колективізацію та продрозверстку як інструменти доведення селян до голоду.

В зв*язку з тим, що Верховна Рада осудила комуністичний сталінський режим, це дало підставу Голові Харківської обласної державної адміністрації В.М. Бабаєв звернувся до мера Харкова М.М. Добкіна з пропозицією змінити назви площ, вулиць, районів названих іменами таких осіб, як Ленін В.І., Дзержинський Ф.Е., Орджонікідзе Г.К., Кіров С.М., Калінін М.І., Куйбишев В.В., Менжинський В.Р., Тухачевський М.Н., Гамарник Я.Б., Якір І.Е., Косіор С.В., Постишев П.П., Чубар В.Я., Петровський Г.І., Уборевич І.П., Примаков В.М., Дибенко П.Ю., Ейдеман Р.П., Межлаук В.І., Шліхтер О.Г., Роза - Люксембург, Павлік Морозов. В обгрунтування своєї пропозиції він вказував що зазначені особи безпосередньо причетні до голодомора 1932 – 1933 років в Україні. Мешканець Харкова Карачевцев Я.М. звернувся до суду з вимогою визнати дії Бабаєва В.М. незаконними, так як він розповсюдив недостовірну інформацію, що є загрозою національній безпеці в інформаційній сфері, так як зазначені особи за злочин “геноцид” до кримінальної відповідальності не притягалися. Згідно з Конституцією України (стаття 62) особа є винною, коли її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальнм вироком суду, чого не було зроблено.

Але суд відхилив доводи Карачевцева Я.М. і безпідставно заявив, що права Карачевцева Я.М. щодо не отримання інформації про причетність цих осіб до геноциду, не порушені. Суд не мотивовано заявив, що Карачевцев Я.М. не надав доказів щодо порушення його прав та завдання моральної шкоди. І на підставі чого, суддя Харківського окружного адміністративного суда Курило Л.В. 02.12.2008 відмовила в задоволенні позова. Окрім того Карачевцев Я.М. неодноразово заявляв клопотання про призупинення розгляду справи для звернення суду першої інстанції через Верховний Суд до Конституційного Суду України з проханням дати висновок щодо конституційності спірного закону про голодомор, але суд відмовляв на тій підставі, що клопотання заявлено передчасно. Повторно клопотання позивач заявив на стадії дебатів (остання стадія), але суддя відмовила в розгляді клопотання з тих же самих підстав. На зазначені рішення подано апеляцію.

Процесуальні документи по справі наведено в додатку № 1 (страница 3).
Бедность насления, нарушение прав на достатожный жизненній уровень, на здоровье и антинародные действия власти

С 1991 года доходы населения стали обесцениваться, ВВП уменьшаться, а количество заболеваемости и уровень смертности увеличивается. Представители власти утверждают, что это – трудности переходного периода, но некоторые правозащитники считают, что причиной всех бед является политика власти, которая приводит к бедности и сопутствующим ей бедам. В частности, к уменьшению бюджета Украины, что повлекло за собой обесценивания доходов граждан привели приватизация и система налогооблажения (большая часть прибыли стала идти в доход частных лиц, а не в доход государства), меморандумы Кабмина о том, что при 100 % инфляции доходы населения должны увеличиваться от 60 до 70 %, вывоз денег в оффшоры, бездействие налоговых служб при борьбе с теневым бизнессом, свободное хождение доллара и других валют, НДС, высокие банковские процентные ставки по кредитам, уничтожение АПК и промышленности. В связи с чем, ряд общественных деятелей подготовили открытое обращение к Генеральному прокурору Украины, Верховной Раде Украины и Кабмину (приложение № 2, страница 40).Уголовное преследование по политическим мотивам и принятие немотивированных решений судебными органами

(подготовлено юр комиссией «ТХ»)

Продолжается угловное дело по хулиганству по обвинению Позднякова С.В. и Машенской А.А. по сносу памятного знака в честь Украинской повстанческой армии.

В судебных заседаниях Поздняков С.В. отрицает факт своего участия в сносе камня УПА, и утверждает, что оснований для возбуждения уголовного дела нет, так как, во-первых «хулиганство» – это противоправное действие, совершенное по мотивам явного неуважения к обществу. УПА – пособница фашистов, военное крыло ОУН, которое согласно «Справки о количестве погибших советских граждан от рук бандитов ОУН за период 1944 – 1953 гг.» от 17 апреля 1973 г. (ГА СБУ, ф. 13, д. 372, т. 103, л. 9-11), подготовленной во исполнение указания председателя КГБ УССР В.В. Федорчука 10-м (архивно-учетным) отделом Верховного Совета Украинской ССР, УНИЧТОЖИЛО 30 676 человек, из них депутатов Верховного Совета УССР – 2, председателей облисполкомов – 1, горисполкомов – 8, райисполкомов – 32, сельсоветов – 1454, председателей колхозов и совхозов – 314, колхозников и крестьян – 15355, рабочих – 676, служащих (учителей, врачей и др.) – 1931, детей, стариков, домохозяек – 860. Таким образом, уничтожение памятного знака УПА – это действие, совершенное по мотивам уважения к обществу. Во-вторых, разрешение на установление памятного знака дал горисполком, который по закону не имеет права давать такие решения. Сессия горсовета отменила решение горисполкома об установлении памятного знака УПА. Таким образом, этот объект находился незаконно. В-третьих, Камень с надписью УПА не является памятным знаком, так как по закону памятный знак – это информационная табличка об исторически важных событиях, которые имели место на данной территории. УПА никогда не была в Харькове. То есть данный объект не является памятным знаком, а является камнем, на котором кто-то написал «УПА». В-четвертых, хулиганство всегда сопровождается нарушением общественного порядка, однако мероприятие по захоронению камня «УПА» было проведено так тихо, что сотрудники дежурной части Киевского РОВД, которое находится в 200 метрах, ничего не услышали и не заметили.

Пристрастное и противоправное отношение органов внутренних дел, прокуратуры и суда к Позднякову С.В. связано с тем, что Президент Украины Ющенко В.А. присвоил звание Героя Украины – Шухевичу, офицеру фашистского рейха, одному из руководителей УПА и требует героизировать бандитов из УПА.

Процессуальные документы по делу приведены в приложениии № 3 (страница 123).

К вопросу о взыскании материального и морального вреда в связи с незаконными внеочередными выборми, неправомерными действиями Верховной Рады Украины, Генеральной прокуратуры Украины, нарушение права на информацию и на справедливое судебное разбирательство

24.10.2008 Харьковский окружной административный суд в составе Присяжнюк О.В., Ральченко И.М., Курило Л.В. вынес решение и отказал в удовлетворении искового заявления Карачевцева Я.Н. к Генеральной прокуратуре Украины и Верховной Раде Украины, в связи с их бездействием в связи с непривлечением президента Украины Ющенко В.А. к уголовной ответственности за проведение незаконный внеочередных выборов в Верховную Раду Украины, увольнение судей Конституционного суда.

В исковом заявлении Карачевцев Я.Н. обосновывал, что несмотря на решение Конституционного суда Украины, которое запрещает возбуждать уголовное дело в отношении президекнта, прокуратура обязана была исследовать заявление Карачевцева Я.Н. о возбуждении уголовного дела и указать о наличии или об отсутствии наличия оснований для возбуждения уголовного дела, и обратится в Верховную Раду Украины с просьбой рассмотреть вопрос об инициировании процедуры импичмента. По мнению Карачевцева Я.Н. Верховная Рада Украины обязана была исследовть материалы его заявления об инициировании процедуры импичмента и дать ответ относительности обоснованности обращения. Но ответ из Верховной Рады был предоставлен только лишь через 85 дней во время судебного разбирательства, когда возник вопрос о том, почему ВРУ не дает ответ. Истец просил суд признать, что Верховная Рада нарушила сроки рассмотрения заявления, в связи с чем ему причинен моральный вред. Но суд отказал в удовлетворении требований на том основании, что “Таким чином, із врахуванням вищевикладених обставин, суд вважає, що позовні вимоги Карачевцева ЯМ. до Генеральної прокуратури України про визнання дій неправомірними, зобов'язання вчинення дій є необгрунтованими…”. Но суд не указал, каким образом он установил, что позовні вимоги Карачевцева ЯМ. до Генеральної прокуратури України про визнання дій неправомірними, зобов'язання вчинення дій є необгрунтованими, суд не указал с учетом каких именно вышеизложенных обстоятельств позовні вимоги Карачевцева ЯМ. до Генеральної прокуратури України про визнання дій неправомірними, зобов'язання вчинення дій є необгрунтованими. В вышеизложенных материалах решения приводится только лишь описательная часть, что дает основание утверждать, что решение является немотивированным и голословнам. Что касается Верховной Рады Украины, то суд отказал на том основании, что ВРУ не может быть в принципе ответчиком по делу. По мнению Карачевцева Я.Н. это связано с тем, что нарушения со стороны Верховной Рады являются вопиющими, поэтому единственным выходом из ситуации является неправомерный отказ в осуществлении правосудия. Вышеизложенное, стало основанием для подачи апелляции.

Процессуальные документы изложены в приложении № 4 (страница 154).
Доклад Альянс “Квириты” о нарушениях прав человека в Украине
В 2008 году вышел Доклад Альянс “Квириты” о нарушениях прав человека в Украине и Харьковской области. Приложение № 5 (страница 194).


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1


Харьковский окружной административный суд,

ул. Марьинская, 18-Б-3, г. Харьков - 61004,

тел. 730-42-77,
Истец: Карачевцев Ярослав Николаевич,

номеров средств связи нет,


Ответчик: Первый заместитель Председателя

Харьковской областной государственной

администрации В.М. Бабаев,

Харьковская областная государственная

администрация, ул. Сумская, 64, г. Харьков - 61200,

тел. 700-21-05, 700-32-35,


Ответчик: Председатель Харьковской областной

государственной администрации А. Аваков,

Харьковская областная государственная

администрация, ул. Сумская, 64, г. Харьков - 61200,

тел. 700-21-05, 700-32-35,
Ответчик: Харьковская областная

государственная администрация,

администрация, ул. Сумская, 64, г. Харьков - 61200,

тел. 700-21-05, 700-32-35,


Третье лицо: Харьковский городской совет,

пл. Конституции 7, г. Харьков - 61200,

тел. 700-33-65,


Исковое заявление
20.12.2006 под исх. № 01-59/6574 Первый заместитель Председателя Харьковской областной государственной администрации В.М. Бабаев обратился с письмом на имя Харьковского городского головы М.М. Добкина с просьбой переименовать улицы и площади г. Харькова, названные именами лиц, которые, как он пишет, непосредственно причастны к голодомору 1932 - 1933 годов в Украине. В приложении к письму от 20.12.2006 под исх. № 01-59/6574 содержится список таких лиц и краткая информация об их деятельности. Это Ленин В.И., Дзержинский Ф.Э., Орджоникидзе Г.К., Киров С.М., Калинин М.И., Куйбышев В.В., Менжинский В.Р., Тухачевский М.Н., Гамарник Я.Б., Якир И.Э., Косиор С.В., Постышев П.П., Чубарь В.Я., Петровский Г.И., Уборевич И.П., Примаков В.М., Дибенко П.Ю., Эйдеман Р.П., Межлаук В.И., Шлихтер А.Г. В приложении к своему письму В.М. Бабаев называет этих лиц непосредственно причастными к подготовке и проведению голодомора в Украине и в Харьковской области.

Часть 3 статьи 302 Гражданского Кодекса Украины предусматривает, что "Вважається, що інформація, яка подається посадовою, службовою особою при виконанні нею своїх службових обов"язків, а також інформація, яка міститься в офіційних джерелах є достовірною". Уголовный Кодекс Украины предусматривает, что "геноцид" - это уголовное преступление, ответсвенность по которому предусмотрена ст. 442 Уголовного Кодекса. В то же время Ленин В.И., Дзержинский Ф.Э., Орджоникидзе Г.К., Киров С.М., Калинин М.И., Куйбышев В.В., Менжинский В.Р., Тухачевский М.Н., Гамарник Я.Б., Якир И.Э., Косиор С.В., Постышев П.П., Чубарь В.Я., Петровский Г.И., Уборевич И.П., Примаков В.М., Дибенко П.Ю., Эйдеман Р.П., Межлаук В.И., Шлихтер А.Г. к уголовной ответственности за геноцид не привлекались. Во время жизни этих лиц УК не предусматривал понятия "геноцид", а содержал аналогичную норму "умервщление группы людей особо мучительным способом", к уголовной ответственности за совершение этого преступления они также не привлекались. Доказательством обстоятельств о непричастности этих лиц к геноциду являются статьи об этих деятелях в Большой Советской энциклопедии.Статья 296 Гражданского Кодекса Украины предусматривает, что только физическое лицо имеет право использовать свое имя. Эта же статья устанавливает исчерпывающий перечень случаев, при которых допускается использование имени физического лица без его согласия. Использование имени физического лица, которое подозревается в совершении преступления допускается только лишь после вступления в законную силу приговора суда (часть 4 статьи 296 Гражданского Кодекса Украины). В Украине действует принцип презумпции невиновности, который определен статьей 62 Конституции Украины, в соответствии с которой "Лицо считается невиновным в совершении преступления..., пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда".

Вышеизложенные обстоятельства являются доказательством того, что ответчик В.М. Бабаев, пользуясь своей служебной должностью Первого заместителя Председателя Харьковской областной государственной администрации, распространил недостоверную информацию о том, что Ленин В.И., Дзержинский Ф.Э., Орджоникидзе Г.К., Киров С.М., Калинин М.И., Куйбышев В.В., Менжинский В.Р., Тухачевский М.Н., Гамарник Я.Б., Якир И.Э., Косиор С.В., Постышев П.П., Чубарь В.Я., Петровский Г.И., Уборевич И.П., Примаков В.М., Дибенко П.Ю., Эйдеман Р.П., Межлаук В.И., Шлихтер А.Г. непосредственно причастны к подготовке и проведению голодомора в Украине и в Харьковской области. Тем самым ответчик В.М. Бабаев нарушил статью 62 Конституции Украины, часть 4 статьи 296 Гражданского Кодекса Украины, часть 3 статьи 302 Гражданского Кодекса Украины, что является угрозой национальной безопастности Украины в информационной сфере, так как распространение такой лживой недостоверной информации содержит в себе признаки угрозы национальной безопастности, предусмотренной статьей 7 Закона Украины "Об основах национальной безопастности Украины", которая устанавливает, что угорзой национальной безопастности Украины является: "намагання маніпулювати суспільною свідомістю, зокрема, шляхом поширення недостовірної, неповної або упередженої інформації".

Истец также считает, что ответчик В.М. Бабаев нарушил статью 296 Гражданского Кодекса Украины, так как распространил об этих лицах информацию без их согласия или без согласия их родственников.

12.03.2007 истец обратился с запросом на имя В.М. Бабаева с просьбой предоставить ему информацию о непосредственной причастности этих лиц к подготовке и проведению голодомора в Украине и в Харьковской области. В соответствии со статьями 6, 19 Конституции Украины, которые предусматривают, что "Органы законодательной, исполнительной и судебной власти осуществляют свои полномочия в установленных настоящей Конституцией пределах и в соответствии с законами Украины", "Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины", В.М. Бабаев должен был предоставить мне информацию в соответствии с частью 3 статьи 296 Гражданского Кодекса Украины, которая предусматривает, что "Використання імені фізичної особи з метою висвітлення її діяльності або діяльності організації, в якій вона працює чи навчається, що грунтується на відповідних документах (звіти, стенограми, протоколи, аудіо-, відеозаписи, архівні матеріали тощо) допускається без її згоди". То есть предоставить мне информацию на основании официальных документов, однако в ответе от 23.03.2007 под № 01-168 на мой запрос Н.В. Печерская по поручению В.М. Бабаева предоставила мне список художественной литературы из 19 наименований, ссылку на ЦДАЖР Украины, газету "Правда" от 16.09.1988, в которых отсутствует официальная задокументированная информация о непосредственной причастности этих лиц к подготовке и проведению голодомора, что является нарушением части 3 статьи 296 ГКУ, статей 6, 19 Конституции Украины. А ссылка на имена этих лиц, которые используются в 19 художественных произведениях, предоставленных по списку мне, является нарушением части 2 статьи 296 Гражданского Кодекса Украины, которая предусматривает, что "використання імені фізичної особи в літературних та інших творах як персонажа (дійової особи) допускається лише за її згодою, а після її смерті - за згодою її дітей, вдови (вдівця), а якщо їх немає, - батьків, братів та сестер", так как авторы этих книг письменного согласия на использование имен не получали. В связи с чем истец считает, что официальное письмо из облгосадминистрации со ссылкой на данный список художественной литературы, является нарушением статьи 296 Гражданского Кодекса Украины. Данное обстоятельство подтверждается отсутствием ссылок этих книгах на такое согласие родственников.

В.М. Бабаев и Н.В. Печерская отвечая на мой запрос, не предоставили мне информацию о вступившем в законную силу приговора суда по обвинению в геноциде этих лиц. Это обстоятельство является доказательством того, что В.М. Бабаев и Н.В. Печерская нарушили часть 3 статьи 296 Гражданского Кодекса Украины, часть 4 статьи 296 Гражданского Кодекса Украины, статьи 6, 19, 62 Конституции Украины, статьи 23 Закона Украины "Об информации".

Истец обращает внимание суда, что в ответе от 23.03.2007 за подписью Н.В. Печерской в нарушении Закона Украины "Об информации" мне непосредственно не предоставлена информация о причастности вышеупомянутых лиц геноциду 1932 - 1933 г.г. Это обстоятельство является доказательством того, что Харьковская областная государственная администрация не располагает информацией о причастности вышеупомянутых лиц к геноциду 1932 - 1933 г.г., и распространяет недостоверную информацию.
12.10.2006 Председатель Харьковской областной государственной администрации А. Аваков принял распоряжение под № 523 "Про організаційний комітет з подготовки та проведення в області заходів щодо вшанування та увічнення пам"яті жертв голодоморів і політичних репресій". В соответсвиис данным распоряжением в при Харьковской обл гос администрации создан комитет по вопросам подготовки и проведения в области мероприятий по почтению и увековечению памяти жертв голодоморов и политических репрессий. Этим же распоряжением А.Аваков, в частности, поставил перед данным комитетом задание разработать план мероприятий по вопросу почтения и увековечения памяти жертв голодоморов и политических репрессий в 2006 году, а также утвердить план мероприятий на 2007- 2008 года в связи с годовщиной голодомора в Украине 1932 - 1933 годов.

Истец обращает внимание суда, что суд не признал факт геноцида 1932 - 1933 годов в Украине. Это обстоятельство является доказательством того, что никакого геноцида в 1932 - 1933 годах не было. То есть Харьковская областная государственная администрация издала распоряжение об увековечивании в памяти людей заведомо ложных представлений об истории нашего госдарства, что является нарушением части 3 статьи 302 Гражданского Кодекса Украины, статей 6, 19 Конституции Украины. В связи с чем распоряжение А.Авакова от 12.10.2006 № 523 в части образования организационного комитета по вопросам подготовки и проведения в области мероприятий по почтению и увековечению памяти жертв голодоморов и политических репрессий в части увековечивания памяти жертв голодомора 1932 - 1933 годов является незаконным, неправомерным и противоправным. Распоряжение А.Авакова от 12.10.2006 № 523 в части разработки планов мероприятий на 2006 - 2008 года в части увековечивания памяти жертв голодомора 1932 - 1933 годов является незаконным, неправомерным и противоправным.

03.04.2007 истец обратился на имя А. Авакова с жалобой, в которой Карачевцев Я.Н. просил обязать В.М. Бабаева опровергнуть недостоверную информацию и отменить распоряжение № 523, однако 17.05.2007 истцу отказали в его законных требованиях и предостваили Карачевцеву Я.Н. немотивированный, голословный ответ, нарушив его право на обращение.
Вышеизложенные факты и обстоятельства могут подтвердить свидетели Мельников В.А., Калиниченко В.В., а также должностные лица Харьковской областной администрации Н.В. Печерская, Петренко (имя, отч. не известно), С. Стороженко, и др. лица, которых я прошу вызвать в суд в качестве свидетелей. Соответствующее ходатайство прилагается.
Обоснование размера морального вреда:
Вышеуказанные обстоятельства причинили истцу моральный вред. Этот вред заключается в душевных страданиях Карачевцева Я.Н., которые он испытывает в связи обеспокоенностью тем обстоятельством, что Харьковская областная государственная администрация, ее должностные и служебные лица, не исполняют и нарушают Законы Украины, Конституцию Украины, не обеспечивает законность и соблюдение моего права на проживание в обществе, свободном от распространения недостоверной информации, тем самым Харьковская областная государственная администрация, ее должностные и служебные лица нарушают статью 2 Закона Украины "О местных государственных администрациях", которая устанавливает основные задания местных государственных администраций по обеспечению выполнения Конституции и Законов Украины, по обеспечению законности и соблюдении прав человека и другие нормативно-правовые акты, определяющие задачи и обязанности ХОГА.

Размер морального вреда, который причинил В.М. Бабаев в связи с распространением недостоверной информации истец оценивает в размере 20 гривен в день с момента регистрации данного письма в горисполкоме: 21.12.2006. Истец устанавливает именно такую сумму, так как Карачевцев Я.Н. считает, что 20 грн за каждый день компенсируют в полном объеме его моральные страдания, так как он страдает, в связи с тем, что В.М. Бабаев распространяет ложь об истории Украины и выдающихся личностях мировой истории. Я даже не поверил, что В.М. Бабаев мог написать такое письмо М.М. Добкину.

Размер морального вреда, который причинил В.М. Бабаев в связи с неправомерным, незаконным ответом на запрос Карачевцева Я.Н. от 12.03.2007 истец оценивает в размере 50 гривен в день с момента направления ответа: 23.03.2007. Истец устанавливает именно такую сумму, так как Карачевцев Я.Н. считает, что 20 грн за каждый день компенсируют в полном объеме его моральные страдания, так как его моральные страдания и переживания усилились, так как после получения ответа он понял, что В.М. Бабаев и А.Аваков действительно утверждают о том, что в Украине имел место геноцид 1932 - 1933 годов, а вышеупомянутые лица к нему причастны. Моральные страдания усилились, так как ответ на запрос Карачевцева Я.Н. является незаконным.

Размер морального вреда, который причинил А. Аваков в связи с принятием незаконного, противоправного распоряжения № 523 истец оценивает в размере 100 гривен в день с момента принятия данного распоряжения: 12.10.2006.Истец устанавливает именно такую сумму, так как Карачевцев Я.Н. считает, что 100 грн. за каждый день компенсируют в полном объеме его моральные страдания, так как он страдает, в связи с тем, что А Аваков прирнял незаконное, неправомочное и протиправное распоряжение и распространяет ложь об истории Украины и выдающихся личностях мировой истории. Я даже не поверил, что А.Аваков мог принять такое распоряжение. Размер морального вреда выше, так как Аваков занимает более ответственное положение, чем В.М. Бабаев, и его распоряжение охватывает более общие вопросы, в частности, вопрос о сооружении в Харькове мемориала памяти жертв голодомора 1932 - 1933 годов, что истец считает особым конщунством, так как Советская власть делала все возможное, чтобы обеспечить основные права граждан: накормить и обуть население, в то время как после 1991 года власть Украины постепенно отбирает собственность жителей Украины, обесценивает их доходы, и из зажиточной страны перевела Украину на стадию скрытого голода. В связи с чем истец считает, что именно сейчас могут иметь место признаки геноцида, а не в 1930-х годах.

Размер морального вреда, который причинил А. Аваков в связи с неправомерным, незаконным ответом на жалобу Карачевцева Я.Н. от 03.04.2007 истец оценивает в размере 200 гривен в день с момента направления ответа: 17.05.2007. Истец устанавливает именно такую сумму, так как Карачевцев Я.Н. считает, что 200 грн за каждый день компенсируют в полном объеме его моральные страдания, так как его моральные страдания и переживания усилились, потому что после получения ответа он понял, что жалоба на имя А. Авакова была рассмотрена незаконно.
Расчет морального вреда:
С 21.12.2006 по 30.08.2007 прошло (10 + 242) = 252 дня. 252 * 20 = 5040 грн.

С 23.03.2007 по 30.08.2007 прошло (8 + 152) = 160 дней. 160 * 50 = 8000 грн.

С 12.10.2006 по 30.08.2007 прошло (19 + 61 + 242) = 322 дня. 322 * 100 = 32 200 грн.

С 17.05.2007 по 30.08.2007 прошло (14 + 91) = 105 дней. 105 * 200 = 21 000 грн.

Итого: 66 240 грн.

Этот моральный вред подлежит взысканию с Харьковской областной государственной администрации в пользу Карачевцева Ярослава Николаевича на основании статей 55, 56 Консвтитуции Украины, статей 23, 1167 Гражданского Кодекса Украины.


Вышеизложенные факты и обстоятельства будут также подтверждены доказательствами, которые будут предоставлены суду непосредственно в судебном заседании.
В связи с вышеизложенным, на основании статей 16, 21, 23, ч. 2, 3, 4 ст. 296, ч. 3 ст. 302, 1167 Гражданского Кодекса Украины, статей 6, 19, 55, 56 Конституции Украины, Законов Украины "Об информации", "Об обращениях граждан", Гражданского Кодекса Украины, Кодекса административного судопроизводства Украины,
ПРОШУ СУД:


 • В порядке статьи 117 КАС вынести определение об обеспечении исковых требований и запретить Харьковскому городскому совету и его исполнительным органам рассматривать вопрос о переименовании урбанонимов в связи с обращением В.М. Бабаева от 20.12.2006 под исх. № 01-59/6574 на имя Харьковского городского головы М.М. Добкина до момента вступления в законную силу решения суда по данному исковому заявлению.

 • Признать действия Первого заместителя Председателя Харьковской областной государственной администрации В.М. Бабаева, связанные с составлением и направлением письма от 20.12.2006 под исх. № 01-59/6574 на имя Харьковского городского головы М.М. Добкина о том, что Ленин В.И., Дзержинский Ф.Э., Орджоникидзе Г.К., Киров С.М., Калинин М.И., Куйбышев В.В., Менжинский В.Р., Тухачевский М.Н., Гамарник Я.Б., Якир И.Э., Косиор С.В., Постышев П.П., Чубарь В.Я., Петровский Г.И., Уборевич И.П., Примаков В.М., Дибенко П.Ю., Эйдеман Р.П., Межлаук В.И., Шлихтер А.Г. непосредственно причастны к подготовке и проведению голодомора в Украине и в Харьковской области, - незаконными, неправомерными и протиправными.

 • Обязать Первого заместителя Председателя Харьковской областной государственной администрации В.М. Бабаева отозвать его письмо от 20.12.2006 под исх. № 01-59/6574 на имя Харьковского городского головы М.М. Добкина.

 • Запретить Харьковскому городскому совету переименовывать урбанонимы г. Харькова в связи с обращением В.М. Бабаева от 20.12.2006 под исх. № 01-59/6574 на имя Харьковского городского головы М.М. Добкина.

 • Распоряжение А.Авакова от 12.10.2006 № 523 в части образования организационного комитета по вопросам подготовки и проведения в области мероприятий по почтению и увековечению памяти жертв голодоморов и политических репрессий в части увековечивания памяти жертв голодомора 1932 - 1933 годов, а также распоряжение А.Авакова от 12.10.2006 № 523 в части разработки планов мероприятий на 2006 - 2008 года в части увековечивания памяти жертв голодомора 1932 - 1933 годов, - отменить.

 • Взыскать с Харьковской областной государственной администрации в пользу Карачевцева Ярослава Николаевича моральный вред в размере 66 240 грн.

 • Все судебные заседания фиксировать техническими средствами.

 • Все решения, которые принимаются по данному делу, прошу безотлагательно после их принятия отправлять на мое имя заказным письмом с описью, составленную судом.

 • Все решения принимать мотивированно и обоснованно с детальным исследованием всех обстоятельств, фактов и доказательств дела, а также с исследовавнием их взаимной связи.

Приложения: • Копия распоряжения ХОГА № 523

 • Копия обращения Бабаева от 20.12.2006 под исх. № 01-59/6574.

 • Копия запроса Карачевцева Я.Н. от 12.03.2007.

 • Копия ответа от 23.03.2007 под № 01-168 на запрос Карачевцева Я.Н. от 12.03.2007.

 • Копия жалобы от 03.04.2007 на имя А. Авакова.

 • Копия ответа от 17.05.2007 на жалобу Карачевцева Я.Н.

 • Две копии искового заявления ответчикам.

 • Оригинал квтанций об уплате судебного сбора, - для суда.

 • Ходатайство о вызове свидетелей, - для суда.

30.08.2007

Я.Н. Карачевцев
Харьковский окружной административный суд,

ул. Марьинская, 18-Б-3, г. Харьков - 61004,

тел. 730-42-77,
Истец: Карачевцев Ярослав Николаевич,

номеров средств связи нет,


Ответчик: Первый заместитель Председателя

Харьковской областной государственной

администрации В.М. Бабаев,

Харьковская областная государственная

администрация, ул. Сумская, 64, г. Харьков - 61200,

тел. 700-21-05, 700-32-35,


и др. лица

Ходатайство
о вызове свидетелей

по исковому заявлению Карачевцева Я.Н. к Бабаеву В.М.
В ответе на мое обращение на имя Авакова заместитель председателя областной государственной администрации С. Стороженко (письмо под исх. № К-2664/06-12 от 17.05.2007) пояснил, что "За більш детальною інформацією про діяльність радянських діячив Ви можете звернутись до навчальних закладів, де Вам фахово нададуть інформацію про причетність кожного із вказаних діячив до тих чи інших подій в історії України, або до архівних документів у відповідному державному архіві". Таким образом, С. Стороженко утверждает, что преподаватели ВУЗ-ов могут пояснить конкретные обстоятельства относительно фактов геноцида 1932 - 1933 годов в Украине и к причастности геноциду таких известных личностей как Ленин В.И., Дзержинский Ф.Э., Орджоникидзе Г.К., Киров С.М., Калинин М.И., Куйбышев В.В., Менжинский В.Р., Тухачевский М.Н., Гамарник Я.Б., Якир И.Э., Косиор С.В., Постышев П.П., Чубарь В.Я., Петровский Г.И., Уборевич И.П., Примаков В.М., Дибенко П.Ю., Эйдеман Р.П., Межлаук В.И., Шлихтер А.Г.

В связи с вышеизложенным, а также учитывая тот факт, что информация, которую распространяют служебные лица органов государственной власти при исполнении своих обязанностей, явялется достоверной, прошу вызвать в суд и допросить в качестве свиделелей:
 • Мельникова Вячеслава Андреевича, проживающего по адресу, старшего преподаватель кафедры украинознавства Харьковского национального университета радиоэлектроники. Этот свидетель может пояснить обстоятельства, которые подлежить установить по делу. В частности он может дать показания, что геноцида 1932 - 1933 годов не было, что "геноцид 1932 - 1933 годов" - это выдумка злопыхателей, желающих дискредитировать СССР. Он может дать показания о не причастности к подготовке и проведению голодомора лиц, именами которых названы улицы Харькова, которые по предложению В.М. Бабаева подлежат переименованию.

 • Калиниченко Владимира Викторовича, прживающего по адресу: ул. Архитекторов, 28, кв. 126, г. Харьков - 61174, заведующего кафедры истории Украины Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина. Этот свидетель может пояснить обстоятельства, которые подлежить установить по делу. В частности, он может дать показания, что геноцид 1932 - 1933 годов это дело рук тоталитарного сталинского режима. Он может дать показания о непосредственной причастности к подготовке и проведению голодомора лиц, именами которых названы улицы Харькова, которые по предложению В.М. Бабаева подлежат переименованию. Его статья о геноциде опубликована в книге "Столиця відчаю".

Прошу вызвать в суд и допросить в качестве свидетелей Начальника управления внутренней политики ХОГА Н.В. Печерскую, Петренко (имя, отч. не известно, исполнителя письма, тел. 700-50-16), Заместителя председателя ХОГА С. Стороженко, которые работают по адресу: ХОГА, ул. Сумская, 64, г. Харьков. Эти лица, которые составляли и подписывали ответы от 23.03.2007 и 17.05.2007 могут пояснить суду, обстоятельства и факты, которые являются спорными и имеют значение для дела. В своих ответах Н.В. Печерская, Петренко, С. Стороженко утверждают, что в 1932 - 1933 г.г. в Украине имел место геноцид, а вышеупомянутые лица (Ленин, Дзержинский и др.) к нему причастны.


В предварительном судебном заседании будет заявлено ходатайство о вызове других свидетелей.
О результатах рассмотения данного ходатайства прошу составить мотивированное и обоснованное решение.

30.08.2007

Я.Н. Карачевцев

Раздел 4.
О признании недостоверным доказательством

ЗУ "О голодоморе 1932 - 1933 годов в Украине"

и обоснование необходимости приостановления

производства по делу в связи с необходимостью

открытия конституционного производства
В обосновании необходимости переименования урбанонимов г. Харькова, Н.В. Печерская в своем ответе на запрос Карачевцева Я.Н. указывает, что "Виходячи з того, що голодомор 1932-1933 років в Україні визнано на законодавчому рівні, логічною є потреба змін в топонімічній політиці щодо назв вулиць, площь та інших об"єктів, які продовжують ностити імена осіб, причетних до тих трагічних подій". В обоснование необходимости переименования улиц, площадей и районов В.М. Бабаев также ссылается на ЗУ "О голодоморе 1932 - 1933 годов в Украине" и утверждает о причастности к голодомору Ленина, Дзержинского и др.

Истец считает, что принимая Закон Украины "О голодоморе 1932 - 1933 годов" Верховная Рада Украины нарушила статью 58 КУ, которая устанавливает, что "Законы и иные нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени". А также вышла за пределы полномочий, которые установлены статьями 85, 92 КУ, так как установление фактов, имеющих юридическое значение уголовного преступления относится к органам следствия и дознания и органам судебной власти. В этой части Верховная Рада Украины нарушила статьи 5, 6 КУ, что выразилось в нарушении конституионной нормы об осуществлении государственной власти по принципу ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную, так как Верховная Рада Украины узурпировала исполнительную и судебну власть в части установления факта, который имеет юридическое значения: признания, что голод 1932 - 1933 годов является геноцидом, т.е. уголовным правонарушением. ВРУ провела следствие, дознание, возлагаемое на органы исполнительной власти и вынесла решение о признаниии голода - геноцидом, что является компетенцией суда, а не ограна законодательной власти, так как в соответствии п.22 части 1 статьи 92 КУ ВРУ определяет "основы гражданско-правовой ответственности; деяния являющиея преступлениями,... и ответственность за них", то есть Верховная Рада определяет общие критерии, по которым деяния в установленном законом порядке могут быть признаны преступными.

Принимая ЗУ "О голодоморе 1932 - 1933 годов", Верховная Рада Украины также нарушила статью 61 КУ, которая устанавливает, что "юридическая ответственность лица имеет индивидуальный характер", так как ВРУ, осудила "преступные действия тоталитарного режима СССР, направленные на организацию Голодомора", и признала Голодомор геноцидом. Таким образом Верховная Рада Украины осудила режим, то есть групу лиц, которые были при власти в СССР и в Украине, а в соответствии со статьей 61 КУ юридическая ответственность является индивидуальной, то есть персональной. Что возлагает напраслину на лиц, которые были при власти в СССР и в Украине и не были причастны к геноциду. Что позволяет таким лицам как Бабаев, Печерская и др. безосновательно называть героев и выдающихся деятелей СССР и Украины преступниками, создавая тем самым угрозу национальной безопастности Украины в информационной сфере.

В связи с чем, на основании статьи 83 ЗУ "О Конституционном суде Украины", которая предусматривает, что "У разі винекнення у процесі загального судочинства спору щодо конституційності норми закону, яка застосовується судом, провадження у справі зупиняється. За таких умов відкривається конституційне провадження у справі і справа розглядається Конституційним Судом України невідкладно", в порядке статьи 40 ЗУ "О Конституционном Суде Украины", пункта 3 части 1 статьи 156 КАС прошу производство по данному исковому заявлению приостановить до момента вынесения КСУ решения по вопросу соответствия Конституции Украины Закона Украины "О голодоморе 1932 - 1933 годов в Украине". Дело направить в Конституционный Суд Украины, обратиться в Верховный Суд Украины, который является субъектом права на конституционное представление, с просьбой безотлагательно инициировать конституционное производство по вопросу соответствия Конституции Украины Закона Украины "О голодоморе 1932 - 1933 годов в Украине".

 • Обратиться через Верховный Суд Украины в Конституционный Суд Украины с представлением о признании неконституционным Закон Украины "О голодоморе 1932 - 1933 годов в Украине".

следующая страница >>
Смотрите также:
Доклад Харьковской городской правозащитной организации Альянс "Квириты", юридической комиссии при областной общественной организации "
6124.04kb.
40 стр.
Название организации, выдвинувшего кандидата
136.54kb.
1 стр.
Постановление Г. Екатеринбург «20» июля 2012г. №9-4
30kb.
1 стр.
Содружество «Радужное» мбоу «сош №10» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан Городской детской общественной организации «Росток» Республиканской детской общественной организации «Пионеры Башкортостана»
50.56kb.
1 стр.
Программа (проект) Ульяновского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»
116.33kb.
1 стр.
Доклад: «Клуб волонтеров «Волонтёрская волна эко»
44.54kb.
1 стр.
Пояснительная записка к отчету о правозащитной работе Томской областной организации Профсоюза в 2012 году
211.9kb.
1 стр.
И. К. Роднина января 2010 г. План работы Международной общественной организации
82.07kb.
1 стр.
Законодательное собрание пермской области закон о пермской областной избирательной комиссии
455.32kb.
2 стр.
Одномандатный избирательный округ №2
37.83kb.
1 стр.
Г. И. Старченко августа 2011 г
37.98kb.
1 стр.
1. Всероссийский детский дистационный конкурс открыток-валентинок
16.66kb.
1 стр.